2007-08-12

Om att ange källor

Att ange källor är en av grundbultarna på Wikipedia. Utan källor är en artikel inte värd mer än en rulle dasspapper eller ett blogginlägg på vilken amatörblogg som helst. Det duger dock inte med vilka källor som helst utan det ska vara trovärdiga källor. Det betyder således att noveller, essäer, bloggar och oetablerade amatörmedier faller bort som icke trovärdiga.

När jag gick in och begärde källor i artikeln om Majrevolten saknade den källor helt. Den bröt således mot en av de får riktlinjer som finns. Eftersom detta var ett alster av Staffan Jacobson så hade artikeln ett svävande poetiskt språk. Staffan är ju en van författare av både artiklar men främst böcker om, ja just det, anarkism och, hör och häpna, sommaren -68. Jacobson lägger plikttroget till en källa, en bok som skrevs 1967[!] och tar bort begäran om källor. Med det anser han alltså att källbehovet är upppfyllt. Sangay tycker inte det och lägger tillbaks mallen. Det tar dock inte mer än elva minuter så raderar Grillo mallen igen, kanske på grund av att Sangay ansåg att Jacobson hade missuppfattat det där med källor och påminde om att det kanske kunde behövas lite mer än en. Grillo evighetsblockerade Sangay för detta. Snyggt jobbat. Du, Grillo, har gjort dig till nyttig idiot för Staffan Jacobson.

Och nej Grillo, det är inte jag som är Sangay.

Ett par dagar senare kommer en ekoanarkist på ett bananskal och tar bort en väderrapport och kräver källa på `Majrevolten fick världsomfattande konsekvenser, framförallt indirekt, genom att tron på de höga auktoriteterna nu för alltid var rubbad. Den intensiva frihetslängtan som kommit till synes kvarstod.´ Detta var en mening som störde mig vid första inläggningen av källmallen. Inte bara jag reagerar på den alltså. Frågorna jag vill ha svar på är följande:
  • Vilka länder ingår i världsomfattande?
  • Vilka är de högre auktoriteterna?
  • Är frihetslängtan något som man bara kan känna som anarkist?
  • Vem har yttrat detta påstående?

Kravet på källor gäller alltså inte alla artiklar och vissa ämnen kan ha vilka källor som helst så länge de handlar om ett vänsterämne. Är det ett ämne som ligger politiskt till höger, såsom liberalism och kapitalism, ska varje mening källbeläggas. Nja, kanske inte men bra nära i alla fall!
Andra om , ,

Nja, vi kan skylla allt på administratörerna, men...

Det kommer ganska ofta till wikipedia "nya" entusiastiska "faktaförbättrare" som tvättar bort historiska fakta eller modifierar dem till att passa sin ideologi. Som tur är det oftast riktiga koockoo som tar i så att ingen tror dem (som nu senast "Luis Cuenca" och "V Serge") , och nonsens återställs inom en halv timme. Ibland är det mer läraktiga (som V Serge efter några tillsägelser, och Popperipopp) som inser spelreglerna och blir litet mer försiktiga och smyger in vinklingar. Att använda NPOV som alibi med dess lista med otrevliga ord (som terror diktator), och skylla på "källa saknas" är en vanlig metod att möblera om. Till det yttre skulle man tro att det gör Wikipedia bättre för då får artiklarna fler källor, tar höjd till olika aspekter osv. Men i verkligheten är det inte så. Den svenska WP är alldeles för liten och då blir det de få som är aktiva dunkar in sina agendor, resten av skribenterna är inte insatta vad är det som händer eller spelar med (som "nyttiga idioter"), eller vågar inte hoppa in och neutralisera. Popperipopp om vi nämner honom är annars en seriös skribent som bidrog med en hel del nyttiga artiklar, även om det för det mesta är översättningar från engelska-wiki. Om man läser hans/hennes inlägg så ser de först ut att bidra till WP, men tar man en noggrannare titt så bland hela det godmodiga bruset finns ett tydlig politiskt program som inte ryms inom det demokratiska spannet.

Resultatet av alla dessa "förbättrare" inom WP blir en instabil artikelbas och att politiska och historiska artiklars vinklingar kan vara starkt avvikande från vad som är vedertaget inom forskningen. Den stora svagheten i Wikipedia är att det krävs så in i helsike mycket energi och tid för att agera vakthund för alla artiklar som kan tänkas att utsättas för anfall av olika ideologiska och nationalistiska agendor för att artiklarna skall förbli användbara.

Jag har varit på WP till ett och ett halvt år och koncentrerat mig på polsk och östeuropeisk historia (huvudsakligen 1900-talet) och då kan man inte undvika att beskriva kommunismens roll, eller de nationella spänningar som finns. Då behöver man inte vänta speciellt länge innan det dyker upp en Rappvatten, Mezjuev, Staffan Jacobson, Popperipopp etc etc (åtföljda av en armé av falska användare, sk marionetter och proxies) och ifrågasätter varenda mening, formulering, och till och med "balanserar" referenser till akademiska publikationer med skumma propagandamässiga skrifter. Att det blir redigeringskrig är oundvikligt - vem vill att redovisning av forskningsfakta skall förstöras av inkorrekta vinklingar som är historiskt inkorrekta eller har uttrycker åsikter av en extremistisk minoritet.

M.a.o. en liten wikipedia kan få sina artiklar att bli propaganda just därför att det är för få som kan neutralisera i förhållande till dem som jobbar efter en ideologisk agenda. Det räcker med 4-5 galenpannor och en handfull "nyttiga idioter" för att göra om WP till språkrör för Komsomolskaja Pravda eller Motkraft.
100 miljoner mördade av kommunismen blir plötsligt en övning i att ifrågasätta: Var det verkligen "kommunister" (för dessa extremister definierar kommunister på annat sätt)? Var det verkligen 100 miljoner? Skulle de ändå inte ha dött? Men svält kan väl inte framkallas av Stalin? Gulag? - det är ju bara propaganda! Och det kunde inte vara 1,3 miljoner arresterade i Ungern i tiden före revolten för då skulle det bli si och så många per dag etc. etc.

Det tråkiga är att administratörerna endast ser att infiltrering pågår då det uppstår redigeringskrig...

//Zman

PS Jag lyckönskar Popperipopp i hans/hennes nya hedersuppdrag som administratör på Anarkopedia (Popperipopps användarsida på Anarkopedia)!

2007-08-11

Wikipedia svänger till vänster

Vänstervridningen på svenska Wikipedia har nu blivit total. Administratörerna har lagt ner kampen mot den yttersta vänstern och jagat bort dem som försöker hålla artiklarna neutrala. Därför kommer jag att ta upp artiklar och användare som kan behöva mer bevakning för att ta bort den vinkling som kommer in.

De övergripande ämnena som behöver bevakning är Liberalism, Kapitalism, Kommunism och Anarkism. Detta är populära ämnen att förvanska för att den stenkastande kravallvänstern ska verka mer rumsren. Men de visar alltid sina fula trynen till sist och jag ska se till att avslöja sanningen.

Vi kan mjukstarta med Ungernrevolten. Popperipopp redigerade bort ett avsnitt om att Ungern var en diktatur vid tiden för revolten. OK, det är praxis att inte använda diktatur om något land men det kom inte dit något nytt sätt att visa att Ungern saknade demokratiska mekanismer, viktiga fakta för fortsatt läsande då de flesta troligen anser att för de länder som är demokratiska idag utan en markering av en totalitär regim är det en demokrati eller nästan i alla fall.

När B införde "totalitär" flaggades artikeln som POV av Popperipopp och försvarades med att man skulle använda neutrala ord för att beskriva Rakosis terrorvälde. Hur tusan beskriver man en galen massmördare med neutrala uttryck? När Popperipopp föreslogs beskriva Pol Pot i neutrala ordalag tog argumenten slut och en floskel om konsensus slungades ut. Att ta bort POV kunde man inte göra eftersom man inte var överens om att göra det. Frågan var om vilka som beslutat konsensus om att artikeln var POV? Detta ledde till en veckas avstängning för samtliga inblandade. Mer om det senare.


Andra om , ,